Despre DanubeDIH

4

Entitati de Cercetare Dezvoltare Inovare

2

Administratie Publica Locala

7

Clustere

32

Întreprinderi si Asociatii

Centrul de Inovare Digitală “DanubeDIH” este un organism neguvernamental, nonprofit, one-stop-shops si de utilitate publica, care sprijina intreprinderile, mai ales IMM-urile si organizatiile publice in transformarea lor digitala, oferindu-le servicii concentrate pe urmatoarele directii principale:

 • - Digitale
 • - Sectorul public
 • - Sectorul privat

Clusterul IT&C Dunărea de Jos Galați, împreuna cu 2 centre de cercetare de renume din Regiunea Sud-Est (Universitatea Dunărea de Jos si Universitatea Danubius), precum si cele 2 centre de cercetare dezvoltare nationale (INCDD Tulcea, ICI Bucuresti), instituții din administrație publică (Primăria Galați, Consiliul Judetean Galați), 7 clustere si reprezentanți ai mediului economic cu precădere din domeniul IT&C precum și organisme neguvernamentale, au inițiat dezvoltarea unui hub digital numit DanubeDIH.

Scopul acestuia este de a facilita accesul companiilor locale (în special a IMM-urilor) la tehnologiile digitale disponibile la entități de CDI si companiilor din sfera TIC din cadrul DanubeDIH, în vederea obținerii unui plus de competitivitate pe plan național și internațional.

DanubeDIH actioneaza ca un centru al eco-sistemului de inovare regional in jurul unor domenii specifice: robotica, Big data, Industrial internet of things, digital supply chain, cyber security, Cloud Computing, Intelligent automation, Digital manufacturing, Smart factories, Inteligenta Artificiala, smart city pentru urmatoarele sectoare de activitate: IMM-uri:comert si servicii; sectorul Naval, Sanatate, Agricultura, Industrie Alimentara, Industrie Textila, Energie, Industrii Creative si Startup-uri.

Principalii beneficiari ai DanubeDIH sunt intreprinderi, inclusiv IMM-uri, autorități publice locale, asociații, clustere, precum si alte entitati care vor fi atrase si care sprijina inovarea.

IMM-urile vizate de DanubeDIH apartin urmatoarelor sectoare ale pietei: IMM-uri: comert si servicii; Sectorul Naval; Sanatate; Agricultura; Industrie alimentara; Energie; Industrie Textila, Industrii Creative; Startup-uri, iar nevoile acestora au fost identificate in strategiile de dezvoltare si internationalizare ale clusterelor unde sunt membre, in Strategia de Specializare Inteligenta a Regiunii Sud Est, in sesiuni de descoperire antreprenoriala, in cadrul worksop-urilor de identificare a nevoilor etc.

Competentele din domeniul IT&C asigurate in cadrul DanubeDIH:

 • · Software Educational
 • · Solutii Ecommerce
 • · Marketing Digital
 • · Software de gestiune, ERP, CRM
 • · Integrari aplicatii software
 • · Blockchain, Artificial Intelligence, Machine Learning, Big Data, AR etc
 • · Automatizare si robotica, IoT
 • · Smart city & buildings

DanubeDIH actioneaza coerent cu analiza nevoilor locale și corespunzător cu realizarea 4 funcții ale Centrului de Inovare Digitală:

Programele de formare si dezvoltare a capacitatii profesionale (training-uri)Sprijin pentru întreprinderi de a gasi investitiiTestarea înainte de a investiEcosistem de inovare și networking

DanubeDIH va constitui o punte de legatura intre cele doua universități, care sunt furnizoare de capital uman de înaltă specializare si de tehnologii digitale prin intermediul Centrelor de Excelenta acreditate si companiile locale împreuna cu administrațiile publice, a căror strategii de dezvoltare impun directii imediate de transformare digitală.