Servicii DanubeDIH

Cercetare și dezvoltare de aplicații digitale


Profilul clientului: Cursuri educaționale

Nevoile clientului: aplicație pentru generarea de cursuri multimedia interactive folosind realitatea virtuală sau augmentată

Soluție oferită: Cercetare și dezvoltare de aplicații digitale EduVR Apps - Aplicație pentru generarea de cursuri multimedia interactive folosind Realitatea Virtuală sau Augmentată.

Dezvoltarea propriului produs inovator, cu aplicabilitate în restul economiei românești, care va asigura atât o tranziție mai bună de la dezvoltarea aplicațiilor educaționale în externalizare la dezvoltarea bazată pe inovație, cât și o bună integrare verticală a acestor soluții TIC.

https://altfactor.ro/

Referință online: https://edu-vr.ro/wp/

 

Cadrul tehnologic pentru cercetare și promovare durabilă


Profilul clientului: Cadrul tehnologic

Nevoile clienților: cadru pentru cercetare și promovare durabilă

Soluție oferită: SMARTSENSE - cadru tehnologic pentru cercetare și promovare durabilă a zonelor turistice utilizând tehnici inovatoare de vizualizare computerizată și recunoaștere audio-vizuală Calitate.

Referință online: https://altfactor.ro/

Simulator Development


Profilul clientului: Staer International (România)

Nevoile clientului: 3D Furniture Simulator

Soluții oferite: Furniture Simulator este o soluție de gestionare a materialelor, organizarea producției modulare, organizarea livrărilor și nu în ultimul rând un instrument de vânzare.

https://nenos-software.ro/

Referință online: https://staer.ro/mobila-la-comanda-prin-simulatorul-3d

 

Platforma cărților de identitate


Profilul clientului: Obținerea sau schimbarea cărților de identitate

Nevoile clientului: necesitatea eficientizării procesului de obținere sau schimbare a cărților de identitate

Soluții oferite: APP WEB pentru eficientizarea procesului de obținere sau modificare a cărților de identitate.

https://www.ivfuture.ro/

Referință online: https://buletine.primariagalati.ro/

Dezvoltarea educației antreprenoriale inovatoare


Profilul clientului: Educație antreprenorială

Nevoile clienților: Nevoia de a dezvolta educație antreprenorială inovatoare

Soluție oferită: Cursuri care conțin metode educaționale pentru dezvoltarea educației antreprenoriale inovatoare.

https://www.univ-danubius.ro/

Referință online: http://mediia.univ-danubius.ro/

Obiectivele Principale


 1. Furnizarea  de  servicii  de  transformare  digitală,  inclusiv  facilități  de  testare  și  de experimentare;
 2. Transfer de expertiză și know-how între regiuni ale Europei, consolidand legăturile dintre centrele de inovare și companiile din diferite regiuni;
 3. Furnizarea de servicii tematice administrațiilor, organizațiilor din sectorul public, IMM- urilor și întreprinderilor cu capitalizare medie, în special servicii legate de inteligența artificială,   tehnologia   blockchain,   calculul   de   înaltă   performanță   și   securitate cibernetică;
 4. Furnizarea de sprijin pentru dezvoltarea competențelor digitale avansate.;
 5. Sprijinirea  industriilor  din  sectorul  tehnologiei  informaționale  și  comunicațiilor  (TIC) prin organizare de diverse activitati de formare si perfectionare in domeniul inovării digitale, ca de exemplu: cursuri, seminarii şi workshopuri specifice pentru antreprenori şi companii din sectorul IT&C care doresc sa se dezvolte, workshop-uri de îmbunătățirea    nivelului    de    cunoștințe    din    următoarele   domenii:    proprietate intelectuala,       investiții       internaționale,       fazele       investițiilor,       intoarcerea capitalului/investiţiei,  “elevator  pitch”.  Aceste  activități  includ,  fără  a  se  limita  la acestea: sprijin pentru identificarea investitiilor, instruire si sprijin in dobandirea competentelor digitale, testare înainte de investiții, crearea unui ecosistem pentru inovare și rețea (networking).
 6. Oferirea  de  servicii  complementare,  cu  obiective  non-profit,  ce  vizează  susținerea procesului de transformare digitală la nivelul companiilor europene (în special IMM- uri și întreprinderi cu capitalizare medie- small midcaps)
 7. Valorificarea  potențialului  tehnologiei  informationale  si  comunicatiilor  si  aplicarea acestuia   în   sectorul   public   (administrație,   educație,   sanatate)   și   cel   privat (întreprinderi, cetățeni)
 8. Organizarea de programe de digitalizare și de CDI dedicate unor sectoare strategice economic cu mare potenţial de creștere la nivel de oraș și regiune, respectiv în domeniile identificate ca prioritare in Strategia de Specializare Inteligentă a Regiunii de Dezvoltare Sud-Est: Inginerie și transport naval, Industria confectiilor, Industria agro-alimentara și pescuit, Biotehnologii, Eco-tehnologii, Turism, TIC, High Tech, Nanotehnologii și Materiale avansate;
 9. Creșterea capacității de cercetare - dezvoltare - inovare (CDI), stimularea cooperării între instituții CDI și întreprinderi, precum si creșterea accesului întreprinderilor din domeniul tehnologiilor informaționale și comunicațiilor (TIC) la CDI;
 10. Valorificarea   potențialului   tehnologiilor   informaționale   și   comunicațiilor   (TIC)   și aplicarea acestora în sectorul public (administrație, educație, sanatate) și cel privat (întreprinderi, societatea în general);
 11. Identificarea si promovarea inițiativelor ce genereaza produse și servicii inovatoare, prin proiecte de investiții, atat publice cat și private, precum si propuneri de modernizare/îmbunătățire a strategiilor, politicilor și planurilor de acțiune în domeniul TIC;
 12. Sprijinirea antreprenoriatului si a IMM-urilor din regiune cu ajutorul instrumentelor din domeniul tehnologiilor informaționale și comunicațiilor (TIC);
 13. Sprijinirea  și  încurajarea  proiectelor  care  vizează  inovația  digitală,  tinand  cont  de contextul unei noi economii (economia digitală) si necesitatea adaptarii antreprenorilor la aceasta, in concordanta cu Pactul Verde European (Green Deal) al Comisiei Europene pe perioada 2021 - 2026;
 14. Atragerea de resurse (investiții, fonduri de risc) pentru dezvoltarea sectorului TIC;
 15. Crearea mecanismelor pentru abordarea colaborativa de proiecte internaționale de anvergură;